Oferta

MISOLA AFH

OPIS

TOTAL MISOLA AFH to bezpopiołowy olej obiegowy przeznaczony do maszyn papierniczych.

  METODY JEDNOSTKI MISOLA AFH
      150 220
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 887 892
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 150 220
Wskaźnik lepkości ISO 2909 95 95
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -9 -6
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C >230 >230
Odporność na pienienie, sekwencja 1 ISO 6614 ml/ml 0/0 0/0
Korozja na miedzi, 48 h, 120°C ISO 2160 stopień 1b 1b
Korozja na stali ASTM D 665 A&B spełnia spełnia
Przenoszenie obciążeń, FZG A/8,3/90 DIN 51354/2 stopień 12 12

 

ZASTOSOWANIE

MISOLA AFH jest specjalnym olejem obiegowym przeznaczonym do smarowania maszyn papierniczych. Odpowiednio dobre właściwości eksploatacyjne w zakresie stabilności
termicznej, ochrony przed korozją i właściwości przeciwzużyciowych czynią MISOLĘ AFH wysokiej jakości środkiem smarnym do wszystkich zastosowań oleju obiegowego, gdzie nie są wymagane właściwości EP

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-6 klasa CKD
VOITH (VN 108), FAG

  

OPAKOWANIA

208 L