Oferta

PEGASUS 610

OPIS
Mobil Pegasus 610 jest wysokiej jakości olejem szczególnie rekomendowanym do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio- i wysokoobrotowych zasilanych gazami agresywnymi zawierającym niewielkie ilości siarkowodoru lub halogenków, pracujących zwykle na mieszankach ubogich. Mobil Pegasus 610 jest olejem o zawartości popiołu w ilości 1.0% wag. i wysokiej liczbie zasadowej (TBN) zapewniającej wyjątkową rezerwą alkaliczną, która ma za zadanie kompensować negatywny wpływ kwaśnych produktów powstających w procesie spalania, na elementy silnika. Doskonałe właściwości antykorozyjne gwarantują dobrą ochronę, co pozwala na przedłużenie żywotności silnika i redukcję kosztów eksploatacyjnych.

 

ZASTOSOWANIE
Silniki gazowe zasilane agresywnymi gazami, ze średnią zawartością siarkowodoru (H2S)
Silniki zasilane gazem wysypiskowym, biogazem lub gazami zawierającymi halogenki organiczne
Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym
Sprężarki tłokowe napędzane gazem ziemnym, zawierającym agresywne związki siarki lub chloru
Wolnossące lub wysokiej mocy silniki pracujące w wysokich temperaturach

 

SPECYFIKACJE
Mobil Pegasus 610 posiada następujące aprobaty producentów:
Waukesha for landfill gas applications
Wartsila for Crepelle 26 dual-fuel applications
GE Jenbacher for TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Series 2 & 3)
MAN M 3271-4
MTU Onsite Energy Series 400 Gas Engines

 

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
208 L,