Oferta

DACNIS LD

OPIS

TOTAL DACNIS LD to hydrokrakowane oleje mineralne do śrubowych sprężarek powietrza klasy VDL/DAJ.

Typowe właściwości METODY Jednostki CARTER EP
      68 100 150 220 320 460 680 1000
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 885 888 892 893 899 903 920 937
Lepkośc w 40°C ISO 3104 mm2/s 68 107 153 217 320 460 665 1000
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 8,8 11,8 15 19 24 30 34,5 43,5
Wskaźnik lepkości ISO 2909 99 98 96 95 93 95 82 80
Temperatura zaplonu ISO 2592 °C 230 233 227 270 264 256 258 244
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -24 -21 -27 -21 -15 -12 -12 -9
FZG A/8,3/90 DIN
51 354/2
Stopień
zatracia
>12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12
FZG Mikropiting FVA 54 Stopień
zatarcia
10+ 10+ 10+ 10+ 10+
Klasa GFT wysoka wysoka wysoka wysoka wysoka    

  

ZASTOSOWANIE

Hydrokrakowane oleje mineralne z bardzo wysokiej jakości pakietem dodatków, do smarowania śrubowych sprężarek powietrza.
DACNIS LD charakteryzuje się wydłużonym okresem pracy, który może sięgać 4000 h w przypadku śrubowych sprężarek powietrza, przy standardowych warunkach pracy.
Zaleca się stosować w warunkach gdy temperatura wylotowa nie przekracza 100°C. Powyżej tej temperatury zalecane jest stosowanie olejów syntetycznych.

 

SPECYFIKACJE

DACNIS LD spełnia wymagania ISO DP 6521 oraz wymagania dla klasy VDL wg DIN 51506 dla śrubowych sprężarek powietrza.
NF-ISO 6743, klasa DAJ do zastosowań w trudnych warunkach pracy.
DACNIS LD spełnia wymagania specyfikacji producentów śrubowych sprężarek powietrza

  

OPAKOWANIE

20 L, 208 L