Oferta

ISOVOLTINE BIO

OPIS

TOTAL ISOVOLTINE BIO to syntetyczny olej elektroizolacyjny/transformatorowy biodegradowalny, zbudowany na bazie estrów.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ISOVOLTINE BIO
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 983
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 22
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 45
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym ISO 2719 °C 260
Temperatura palenia się ISO 2592 °C 310
Wytrzymałość dielektryczna IEC 296 kV >70
Współczynnik odporności dielektrycznej IEC 247 0,02

 

ZASTOSOWANIE

Olej ISOVOLTINE BIO jest olejem biodegradowalnym. Jest on zestawiony na bazie wysokiej jakości estrów syntetycznych.
Olej ISOVOLTINE BIO jest ekologiczną alternatywą dla olejów mineralnych i silikonowych stosowanych w transformatorach, reostatach i wyłącznikach.

 

SPECYFIKACJE

IEC 61099
IEC 61100 – klasa K3
Biodegradowalny wg OECD 301 B
NWG – nie stawarza zagrożenia dla środowiska wodnego.

 

OPAKOWANIE

205 L