Oferta

FINATUROL D

OPIS

TOTAL FINATUROL D to olej do smarowania noży dzielarek ciasta i krajalnic chleba, stosowany w przemyśle spożywczym. Posiada dopuszczenia FDA/NSF H3.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI FINATUROL D
Wygląd zewnętrzny, barwa Wzrokowo Przezroczysta żółta ciecz
Gęstość w 20 °C ISO 12185 kg/m3 919
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 35
Liczba kwasowa ISO 6618 mg KOH/g 0,2
Liczba zmydlania ISO 3657 mg KOH/g 166
Temperatura zapłonu EN 2592 °C 310

 

ZASTOSOWANIE

FINATUROL D zapewnia optymalne właściwości smarne i ochronę noży przed zużyciem, przy niskim zużyciu oleju.
FINATUROL D zapobiega przyklejaniu się i powstawaniu laków na powierzchniach noży.

 

SPECYFIKACJE

FINATUROL D jest w 100 % olejem roślinnym, nie zawiera GMO oraz produktów zwierzęcych. Jest on produkowany z olejów roślinnych i dodatków dopuszczonych do żywności, które znajdują się na liście środków dopuszczonych zgodnie z europejską dyrektywą 95/2/EC.
FINATUROL D Spełnia przepisy międzynarodowe dotyczące środków pomocniczych do przemysłu spożywczego. Jego stosowanie powinno być zgodne z przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym kraju.
FINATUROL D został dopuszczony przez Francuską Agencję ds. Żywności – DGCCRF do stosowania jako środek pomocniczy w piekarnictwie. Maksymalna dopuszczalna pozostałość w cieście wynosi 3 g/kg.
Może być stosowany do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z legislacją USA FDA, 21 CFR 172-182-184. FINATUROL D ma aprobatę NSF-3H.
FINATUROL D spełnia dyrektywy WE 1829/2003 i 1830/2003, zawierające regulacje w sprawie znakowania, substancji nie zawierających GMO.
FINATUROL D nie zawiera alergenów spożywczych zgodnie z dyrektywami 2000/13/EC & 2003/89/EC

 

OPAKOWANIE

5 L, 25 L, 208 L, 1000 L