Oferta

PRESLIA SE JET

Kategoria: OLEJE TURBINOWE

OPIS

TOTAL PRESLIA SE JET to syntetyczny olej do napędów turbin lotniczych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI PRESLIA SE JET
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 998
Lepkość w –40 °C ASTM D 2532 mm2/s 9400
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 25,1
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 5,1
Wskaźnik lepkości ISO 2909 135
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 60
Temperatura zapłonu, Cleveland ISO 2592 °C 265
Temperatura palenia się ISO 2592 °C 300
Temperatura samozapłonu °C 403

  

ZASTOSOWANIE

Układy smarowania i regulacji wysokosprawnych napędów turbin lotniczych.

 

SPECYFIKACJE

PRESLIA SE JET spełnia wymagania następujących specyfikacji międzynarodowych i producentów turbin:

  • MIL-L- 23 699E (USA)
  • ALLISON ROLLS ROYCE (USA)
  • GENERAL ELECTRIC
  • ROLLS ROYCE (UK)
  • TURBOMECA

  

OPAKOWANIE

208 L