Oferta

EQUVIS ZS

OPIS

TOTAL EQUVIS ZS to oleje hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości – HV/HVLP.

EQUIVIS ZS 15 22 32 46 68 100
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 858 861 870 874 882 885
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 14,7 22,4 32,3 46,0 67,5 100,8
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 3,7 5,1 6,5 8,4 11,2 15,6
Wskaźnik lepkości ISO 2909 151 164 160 161 161 165
Temperatura zapłonu Cleveland ISO 2592 °C 174 202 208 215 220 230
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -42 -39 -39 -36 -36

 

ZASTOSOWANIE

Oleje Equivis ZS są zalecane do stosowania we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych, pracujących przy wysokich ciśnieniach (zgodnie z ograniczeniami podanymi przez producenta pompy) oraz przy wysokich temperaturach (miejscami do 100 °C).
Oleje te są szczególnie odpowiednie do wszystkich rodzajów układów hydraulicznych pracujących przy zmiennych ekstremalnych temperaturach oraz do sprzętu pracującego na dworzu: łatwe uruchomianie w ujemnej temperaturze (-30°C) przy typowej pracy o każdej porze roku, przede wszystkim do budownictwa lądowego i wodnego, rolnictwa, marynarki, transportu i innych zastosowań przemysłowych.

 

SPECYFIKACJE

AFNOR NF E 48-603 HV
ISO 6743/4 HV
DIN 51524 P 3 HVLP
CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
VICKERS M-2950S, I-286

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L, 1000 L