Oferta

DIVINOL LITHOGREASE G 421

ZASTOSOWANIE
DIVINOL LITHOGREASE G 421 półsyntetyczny smar na kompleksowym mydle litowym do długookresowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych silnie obciążonych mechanicznie i termicznie, stosowany do piast kół pojazdów, do wyprzęgników sprzęgieł itp

zakres roboczy: -35-+160°C

skład: kompleksowe mydło litowe, olej mineralny / olej syntetyczny, dodatki EP

 

SPECYFIKACJE
DIN 51 825: KP2P-30

ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCEHB2

51 350 cz.4 : 4000 N !

 

OPAKOWANIE
kartusz 400-gram

puszka 5-kg

hoboki : 15 i 25-kg

beczka 180-kg