Oferta

PV 100-100 PLUS

OPIS

TOTAL PV 100-100 PLUS Oleje mineralne do pomp próżniowych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI PV 100 PV 100 PLUS
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 886 886
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 118 118
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 12,5 11,6
Wskaźnik lepkości ISO 2909 98 97
Temperatura zapłonu Cleveland ISO 2592 °C 260 268
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -9 -12

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie tłokowych i rotacyjnych pomp próżniowych.
Pozwalają na uzyskanie drugiego poziomu próżni w układach wytwarzania niskiej próżni.
PV 100 PLUS jest specjalnie dostosowany do pracy z wilgotnym powietrzem.

  

OPAKOWANIE

20 L, 208 L