Oferta

SMARY

Oferujemy smary grafitowe. To specjalny rodzaj smarów, które zawierają w swoim skła-dzie pył grafitu, czyli naturalny materiał charakteryzujący się doskonałą zdolnością do tworzenia warstw smarujących na powierzchniach, co przyczynia się do skutecznego zmniejszania tarcia i zużycia mechanicznego. Smary te są stosowane w różnych aplikacjach przemysłowych z uwagi na swoje korzyści i właściwości. 

Zastosowanie smarów z grafitem 

W zastosowaniach przemysłowych smary grafitowe są cenione za ich zdolność do zmniej-szania zużycia materiałów, wydłużania okresów eksploatacji maszyn oraz minimalizowania ryzyka awarii. Ich wszechstronne właściwości smarujące i przewodzące czynią je niezwykle przydatnymi w obszarach, gdzie tarcie i przewodzenie prądu są równie istotne. Z powo-dzeniem wykorzystasz je w przemyśle motoryzacyjnym (stosuje się je w łożyskach, uszczel-kach, przekładniach oraz elementach mechanicznych, aby zmniejszyć tarcie i zużycie), me-talurgicznym (służą jako smar dla matryc i narzędzi do prasowania oraz kucia metali), elek-trycznym i chemicznym. Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.