Oferta

OLEJE SILIKONOWE

Kategoria: OLEJE SILIKONOWE

OPIS

Oleje silikonowe OM są ciekłymi polimerami krzemoorganicznymi – bezbarwnymi cieczami o różnej lepkości. Są odporne na niskie i wysokie temperatury, na działanie czynników atmosferycznych oraz wielu czynników chemicznych. Są obojętne fizjologicznie. Oleje metylosilikonowe OM mogą być stosowane jako środki poślizgowe do gumy i tworzyw sztucznych, jako środki oddzielające w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych, do hydrofobizacji szkła i ceramiki.

Oleje te produkowane są w odmianach różniących się lepkością od 10 do 10 000 cSt. Podstawowe lepkości oleju to: 100 cst, 300 cst, 1000 cst, 3000 cst.

 

OPAKOWANIE

Opakowania: 1, 5, 30 , 200, 1000 litrów