Oferta

BLASIA SX/DICREA SX

OPIS
AGIP BLASIA SX – są to oleje przeznaczone do smarowania przekładni i łożysk w wysokich temperaturach. Komponowane są z syntetycznych baz typu polialfaolefiny, oraz dodatków podwyższających właściwości antyutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe. Posiadają szczególne właściwości antyutleniające oraz wysoką termiczną stabilność. Selektywnie dobrane dodatki zapobiegają formowaniu osadów, nawet wówczas gdy pewna ilość oleju w ekstremalnych warunkach pracy ulega utlenieniu.

BLASIA SX 100/DICREA SX 100 może być stosowana również we wszelkiego typu kompresorach powietrza, gdzie wytwórca zaleca oleje w klasie lepkości ISO VG 100. Stosowanie tego oleju w kompresorach pozwala na 3,4-rokrotne wydłużenie okresu pomiędzy wymianami oleju (do 6-8 tys.roboczogodzin)

Oleje BLASIA SX występują w lepkościach w/g ISO VG 100, 220, 320

 

SPECYFIKACJE
Oleje AGIP BLASIA SX spełniają wymagania następujących specyfikacji:
-ISO 6743-6/CKT
-ANSI-AGMA 9005 D94,AGMA NO.3S, NO.5S, NO.6S
-DIN 51517 T.3/CLP 100, 220, 320
Ponadto BLASIA SX 320 posiadają aprobatę Alfa Laval

BLASIA SX 100 może być stosowana również we wszelkiego typu kompresorach powietrza, gdzie wytwórca zaleca oleje w klasie lepkości ISO VG 100. Stosowanie tego oleju w kompresorach pozwala na 3,4-rokrotne wydłużenie okresu pomiędzy wymianami oleju (do 6-8 tys.

 

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
18 kg, 170 kg