Oferta

OSYRIS DWY 4500

OPIS

TOTAL OSYRIS DWY 4500 to rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny dający średnio-okresową ochronę, posiada bardzo dobre własności wypierania wody.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWY 4000
Wygląd zewnętrzny wzrokowo klarowny
Barwa wzrokowo Brązowa
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 799,5
Lepkość kinematyczna w 20 °C ISO 3104 mm2/s 2,33
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 2,504
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C >62
Badanie w komorze wilgoci h >800
Zdolność kryjąca m2/l 80 – 120

 

ZASTOSOWANIE

Ciecz chroniąca przed korozją o bardzo dobrej zdolności wypierania wody.

OSYRIS DWY 4000 jest cieczą wypierającą wodę, która efektywnie usuwa wszystkie ślady wody z powierzchni metalu. Powleka powierzchnię cienkim, tłustym filmem, który daje średnio-okresową ochronę.

OSYRIS DWY 4000 jest szeroko zalecany do stosowania w przemyśle obróbki metali oraz do ochrony powłok galwanicznych przy czasowym składowaniu.

Bardzo dobra zdolność usuwania wody.

OSYRIS DWY 4000 tworzy cienką warstwę miękkiego nie wysychającego filmu ochronnego.

Umożliwia ochronę przez sześć miesięcy podczas przechowywania wewnątrz i dwa miesiące podczas przechowywania na zewnątrz pod zadaszeniem. Okres składowania zależy od środowiska w jaim znajduje się chroniony metal. Zalecane jest sprawdzenie na próbnym fragmencie metalu przed finalną aplikacją.

Dobra odporność na wilgotne powietrze.

Łatwo odparowujący rozpuszczalnik

OSYRIS DWY 4000 można nanosić:

  • pędzlem,
  • przez natryskiwanie,
  • przez zanurzenie.

Film można usunąć stosując:

  • rozcieńczone detergenty alkaliczne,
  • rozpuszczalniki (w fazie płynnej lub gazowej)
  • działanie mechaniczne

 

SPECYFIKACJE

OSYRIS DWY 4000 należy do klasy REE według normy ISO 6743/8 (1987).