Oferta

MOLYKOTE M 55 PLUS

Kategoria: MOLYKOTE

ZASTOSOWANIE

MOLYKOTE M 55 PLUS zawiesina czarnych i stałych środków smarnych MoS2 w oleju mineralnym przeznaczonych do skojarzeń ciernych smarowanych olejowo, które potrzebują stałych dodatków redukujących zużycie, drgania i wżery np w silnie obciążonych łożyskach, powierzchniach ślizgowych, w w przekładniach ślimakowych i innych. Zawiesina może być dodawania do olejów smarowych i przekładniowych w ilości od 5 – maksymalnie 10% objętościowo zależnie od wielkości obciążenia.

zakres roboczy: -30 – 140°C dla zawiesiny, dla smarowania suchego do 450°C. lecz jako % dodatek do olejów smarowych i przekładniowych , należy się kierować zakresem stosowania tych olejów.

skład: olej syntetyczny, dwusiarczek molibdenu MoS2 , dyspersanty

  

OPAKOWANIE

puszka 1-L karton to 10-szt.

puszka 5-L

kanister 20-L