Oferta

DACNIS SE

OPIS

DACNIS SE to Di-estrowe oleje syntetyczne do wysokociśnieniowych sprężarek powietrza.

DACNIS SE   46 68 100
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 960 959 960
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 46 68 110
Wskaźnik lepkości ISO 2909 108 99 90
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -36 -30
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 280 280 278
Piana, sekwencja 1 ISO 6247 ml/ml 0/0 0/0 0/0

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie i chłodzenie następujących typów sprężarek powietrza:

  • wysokociśnieniowe tłokowe sprężarki powietrza (ISO VG 100)
  • śrubowe i rotacyjne łopatkowe sprężarki powietrza (ISO VG 46, 68 lub 100)
  • turbosprężarki (ISO VG 68)
  • pompy próżniowe (ISO VG 100)

  

SPECYFIKACJE

NF-ISO 6743 klasyfikacja DAC i DAJ do zastosowań w bardzo trudnych warunkach.
DACNIS SE spełnia wymagania DIN 51 506 VDL

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L