Oferta

GARGOYLE ARCTIC SHC SERIA 200

OPIS
Mobil Gargoyle Arctic SHC Seria 200 to w pełni syntetyczne oleje o najwyższej jakości, zaprojektowane specjalnie do użytku w sprężarkach chłodniczych i pompach ciepła. Stworzono je na podstawie bezparafinowych, syntetycznych, węglowodorowych olejów poliolifenowych (PAO) o wyjątkowej odporność na degradację termiczną/utlenianie. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 zaleca się do smarowania sprężarek chłodniczych pracujących przy bardzo wysokich temperaturach oraz do układów o bardzo niskich temperaturach wyparnika. Nadają się do układów sprężarkowych stosujących chłodziwa takie jak amoniak i dwutlenek węgla.

 

ZASTOSOWANIE
Mobil Gargoyle Arctic SHC™ Seria 200 to w pełni syntetyczne oleje zaprojektowane specjalnie do użytku w sprężarkach chłodniczych i pompach ciepła. Uwagi dotyczące zastosowań: Mimo, że oleje Mobil Gargoyle Arctic SHC Serii 200 są kompatybilne z olejami mineralnymi, mieszanie z nimi może powodować pogorszenie ich właściwości. Dlatego zaleca się, aby przed zmianą na olej z nowej serii Mobil Gargoyle Arctic SHC Serii 200, układ został dokładnie oczyszczony i wypłukany w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych. W przypadku chłodziw R22, trzeba zawsze przestrzegać wskazówek dostawcy urządzenia chłodniczego, aby przy pracy sprężarki zapewnić skuteczne rozdzielenie oleju i chłodziwa.

Typowe zastosowania podano poniżej:

Zastosowania komercyjne, przemysłowe i w pompach ciepła oraz okrętowe systemy chłodnicze
Zastosowania w komercyjnych, przemysłowych i domowych pompach ciepła
Zalecane zarówno dla sprężarek tłokowych, jak i obrotowych.
Zalecane do stosowania razem z następującymi chlodziwami: Amoniak i dwutlenek węgla

 

SPECYFIKACJE

Oleje Mobil Gargoyle Arctic SHC Serii 200 spełniają lub przewyższają wymagania: 224 226E 228 230 234
FDA 21 CFR 178.3570 X X X X X
Oleje Mobil Gargoyle Arctic SHC Serii 200 są zarejestrowane wg wymagań: 224 226E 228 230 234
NSF H1 X X X X X
Nr rejestracji NSF 123194 133449 138669 123197 123198

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
20 L, 208 L