Oferta

SERIOLA QA 46

OPIS

TOTAL SERIOLA QA 46 to mineralny olej grzewczy/nośnik ciepła do ogrzewania domowego i przemysłowego.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA QA 46
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 879
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 46,4
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 6,7
Wskaźnik lepkości ISO 2909 99
Temperatura zapłonu, Cleveland ISO 2592 °C 247
Temperatura palenia się, Cleveland ISO 2592 °C 275
Pozostałość po koksowaniu, Conradson ISO 6615 % (m/m) 0,39

 

ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie łaźni cieczowych oraz wszystkie zastosowania gdzie występuje kontakt z powietrzem.
Systemy ogrzewania domowego i przemysłowego.
Wytwarzanie pary i gorącej wody.
Klimatyzacja.
Kontrola temperatury w zbiornikach magazynowych.
Systemy grzewcze z wymiennikami ciepła (przeciwprądowe wymienniki ciepła).
Wszystkie inne systemy (rurociągi, pompy, itp.).
Ogrzewanie łaźni grzewczych, autoklawów, reaktorów, pieców, systemów form, tuneli suszarniczych, pras, itp.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/12 klasa L-QA

 

OPAKOWANIE

208 L