Oferta

NEVASTANE 5P7

Kategoria: SMARY NSF H1

OPIS

TOTAL NEVASTANE 5P7 to smar dla przemysłu spożywczego przeznaczony do smarowania otwartych przekładni zębatych. Posiada dopuszczenia NSF/USDA H-1.

Uwaga. Smar ten został wycofany z oferty Totala , w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

WŁAŚCIWOŚCI
Właściwości Metody Jednostki NEVASTANE 5P7
Klasa NLGI ASTM D 217 2
Wygląd Wzrokowo Kość słoniowa
Tekstura Wzrokowo Gładka, kleista
Temperatura kroplenia ASTM D 2265 °C 200
Konsystencja, penetracja po
ugniataniu
ASTM D 217 0,1 mm 265-295
Zagęszczacz Kompleksowe mydło glinowe
Zakres temperatur pracy °C -20 do +150
Lepkość kinematyczna w 40°C oleju
bazowego
ISO 3104 mm2/s 850
Lepkość kinematyczna w 100°C oleju
bazowego
ISO 3104 mm2/s 46