Oferta

CORTIS MS

OPIS

TOTAL CORTIS MS to przeciwzużyciowe oleje bezpopiołowe do smarowania obiegowego.

  METODY JEDNOSTKI CORTIS MS
      100 150 220 320 460 680
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 888 893 898 903 907 916
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 100 150 220 320 460 680
Wskaźnik lepkości ISO 2909 98 96 95 95 95 88
Temperatura zapłonu, tygiel otwarty ISO 2592 °C 275 285 300 300 300 320
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -18 -12 -12 -12 -12 -9
Deemulgowalność w 82°C ASTM D 1401 Minuty/ 3 ml 3 3 4 6 12 15
Deemulgowalność w 52°C
-wolna woda
-woda w oleju
-emulsja
ASTM D 2711 ml
%
ml
41
0,60
0
40
0,80
0
36
2,40
0
33
3,0
0
27
4,8
0
30
4 1
Test FZG (poziom zatarcia) DIN 51354/2 12 >12 >12 >12 >12 >12

 

ZASTOSOWANIE

Oleje CORTIS MS są wielofunkcyjnymi, przeciwzużyciowymi olejami obiegowymi.
Oleje CORTIS MS spełniają techniczne wymagania z zakresu hydrodynamicznego smarowania łożysk MORGOIL i DANIELI, które są stosowane w walcowaniach.

 

SPECYFIKACJE

DANIELI® BGV i łożyska ESS.
MORGOIL® Lubricant i MORGOIL® Advanced Lubricant

 

OPAKOWANIE

208 L