Oferta

GLYGOYLE 11, 22, 30

Kategoria: OLEJE OBIEGOWE

Mobil Glygoyle są wysokowydajnymi olejami na bazie poliglikoli alkilenowych (PAG), które zapewniają doskonałe smarowanie w przekładniach, łożyskach i układach obiegowych pracujących w warunkach temperatur ekstremalnych, którym nie mogłyby sprostać oleje mineralne. Są one odporne na ścinanie i posiadają wysoki poziom odporności na degradację termiczną, utlenianie oraz tworzenie się szlamów i osadów.

  Mobil Glygoyle 11 Mobil Glygoyle 22 Mobil Glygoyle 30
Lepkość kin., ASTM D 445      
cSt w temp. 40ºC 85 177 224
cSt w temp. 100ºC 11,5 25,1 30,9
Temp. płynięcia, , ASTM D 97, ºC -45 -41 -41
Temp. zapłonu, ASTM D 92, ºC 226 229 221
ZASTOSOWANIE
  • Smarowanie kalendrów do produkcji tworzyw sztucznych pracujących pod dużym obciążeniem
  • Łożyska maszyn papierniczych pracujące w wysokich temperaturach
  • Przemysłowe przekładnie zamknięte – przekładnie zębate czołowe, stożkowe i ślimakowe
  • Sprężarki tłokowe i rotacyjne do gazu ziemnego, CO2 i innych gazów technologicznych

 

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
20 L, 208 L,