Oferta

CENTOPLEX 2 I 3

Kategoria: KLUBER

OPIS
CENTOPLEX 2 i 3 są smarami wieloprzeznaczeniowymi, bazującymi na odpornych na utlenianie się olejach mineralnych i mydle litowym. Spełniają one wymogi jako smary do łożysk tocznych według DIN 51825 K. Dobra stabilność pełzania umożliwia długotrwałe smarowanie przy normalnej temperaturze i obciążeniu. CENTOPLEX 3 przy jego twardszej klasie lepkości NLGI 3 należy preferować przed smarem CENTOPLEX 2, gdy wałek jest ustawiony skośnie albo pionowo wzgl. gdy łożyska są niewystarczająco uszczelnione.

 

ZASTOSOWANIE
CENTOPLEX 2 i CENTOPLEX 3
mogą przy uwzględnieniu temperatury łożyska być stosowane w najróżniejszych łożyskach ślizgowych i tocznych. Dla smarowania długookresowego temperatury w miejscu tarcia powinny wynosić <70 °C. CENTOPLEX 2 i CENTOPLEX 3 można stosować aż do ich maksymalnej temperatury użycia wynoszącej 130 °C, gdy jest zagwarantowane, że do miejsca tarcia będzie doprowadzany świeży smar.Ponadto smary wieloprzeznaczeniowe CENTOPLEX można stosować do smarowania przekładni zębatych i śrub pociągowych.Wszędzie tam, gdzie powinny być stosowane standardowe smary na bazie oleju mineralnego z mydłem litowym, można stosować smary wieloprzeznaczeniowe CENTOPLEX po sprawdzeniu profilu wymagań.

 

SPECYFIKACJE
DIN 51825 K

 

OPAKOWANIA
CENTOPLEX 2:
1 kg puszka
25 kg hobok
180 kg beczka
400 g kartusz
CENTOPLEX 3:
1 kg puszka
25 kg hobok
180 kg beczka