Oferta

ORITES DS 270X

OPIS

TOTAL ORITES DS 270X to syntetyczny olej smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu, do smarowania sprężarek etylenu i octanu winylu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES DS 270 X
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 1090
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 270
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 45
Wskaźnik lepkości ISO 2909 220
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 245
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie hiper sprężarek, w układzie jednokrotnego przepływu, produkt kompatybilny z polietylenem i kopolimerem EVA (etylen /octan winylu).
Skład ORITES DS 270 X pozwala osiągnąć bardzo wysoką pompowalność.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
Skład ORITES DS 270 X spełnia wymagania produktów NSF-H1 i NSH HX1, jego numer rejestracyjny NSF : nr 140517.
ORITES DS 270 X jest zgodny z wymaganiami Dyrektyw 2003/2829/EC i 2003/1830/EC dotyczących braku obecności GMO.
ORITES DS 270 X nie zawiera żadnych składników pochodzenia roślinnego.
ORITES DS 270 X jest olejem na bazie poliglikolu, produkowanym ze składników wymienionych przez dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu żywnością.
ORITES DS 270 X uzyskał homologację BURCKHARDT Compression do stosowania w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia (>3000 barów).

 

OPAKOWANIE

200 L