Oferta

HYDROFLO CT

OPIS

TOTAL HYDROFLO CT to oleje hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości i doskonałej odporności na ścinanie przeznaczone do wysokich ciśnień, klasa HV/HVLP.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI HYDROFLO CT
Wygląd Wzrokowo Klarowna ciecz
Barwa Wzrokowo Niebieska
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 880
Lepkość w 0°C ISO 3104 mm2/s 420
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 50,30
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 8,80
Wskaźnik lepkości ISO 2909 155
Temperatura zapłonu , COC ISO 2592 °C 214
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 39
Odporność na ścinanie po 250 cyklach,
zmiana lepkości w 100°C
CEC-L-14-A-88 % <0,5

 

ZASTOSOWANIE

HYDROFLO CT jest olejem hydraulicznym na mineralnych olejach bazowych, ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości i doskonałą odporność na ścinanie.
HYDROFLO CT jest przeznaczony głównie do układów hydraulicznych maszyn budowlanych pracujących w bardzo trudnych warunkach przy ciśnieniach powyżej 400 barów i w szerokim zakresie temperatur.
Olej HYDROFLO CT, jest uniwersalny, może być również stosowany we wszyskich innych układach hydraulicznych, gdzie nie występują tak ostre wymagania.

 

SPECYFIKACJE

AFNOR NF 48603 HV
ISO 6743/4 HV
DIN 51524 P3 HVLP
Spełnia specyfikacje POCLAIN PO/P10032-79V

 

OPAKOWANIE

20 L, 60 L, 208 L