Oferta

OSYRIS DWX 1000

OPIS

TOTAL OSYRIS DWX 1000 to olej chroniący przed rdzą, posiada bardzo dobre właściwości wypierania wody.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWX 1000
Wygląd zewnętrzny wzrokowo Klarowny
Barwa wzrokowo Krązowa
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 783
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C 40
Lepkość kinematyczna w 25 °C ISO 3104 mm2/s 0,96

 

ZASTOSOWANIE

OSYRIS DWX 1000, można stosować przez zanurzanie lub natryskiwanie, gdy stosowane jest zanurzanie, zbiornik powinien mieć spadziste dno i zawór do spuszczania. Wyparta woda zbiera się na dnie zbiornika i powinna być zlewana.

OSYRIS DWX 1000 jest przeznaczony do szybkiego usuwania wody z elementów posiadających powłoki galwaniczne oraz z powierzchni metalowych. Produkt można usuwać przez wycieranie, odparowanie na powietrzu lub przy użyciu sprężonego powietrza

 

 

OPAKOWANIE

200 L