Oferta

CARTER BIO

OPIS

TOTAL CARTER BIO to wysokiej jakości olej biodegradowalny do smarowania zamkniętych przekładni przemysłowych.

  METODY JEDNOST
KI
CARTER BIO
      68 100 150 220 320 460
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 950 967 987 1003 1016 994
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 68 100 150 220 320 460
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 10 14 19 26 32 43
Wskaźnik lepkości ISO 2909 130 142 144 150 139 145
Temperatura zapłonu, tygiel otw. ISO 2592 °C 266 246 248 244 240 246
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -42 -30 -24 -21 -33
FZG A/8,3/90 DIN 51 354/2 Stopień >12 >12 >12 > 12 > 12 > 12
Piana, Sekwencja 1 w 24°C ISO 6247 ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

  

ZASTOSOWANIA

CARTER BIO jest nową generacją wysokiej jakości biodegradowalnych środków smarnych opracowanych do smarowania przekładni przemysłowych i łożysk.
CARTER BIO jest przeznaczony do zastąpienia mineralnych olejów przekładniowych pracujących w miejscach gdzie ważna jest ochrona środowiska

 

SPECYFIKACJE

CARTER BIO może być stosowany tam, gdzie jest wymagany olej mineralny
klasy CKC/CKD (ISO 12925-1) lub klasy CLP (DIN 51517- 3)

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L