Oferta

CALORIS 23

Kategoria: SMARY

OPIS

TOTAL CALORIS 23 wysokotemperaturowy smar bentonitowy.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI CALORIS 23
Mydło/zagęszczacz Bentonit
Klasa NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 2/3
Barwa Wzrokowo Brązowa
Tekstura Wzrokowo Gładka/ typu
masła
Zakres temperatur pracy °C -15 do 160
Penetracja w 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0,1 mm 250-280
Temperatura kroplenia IP 396/DIN ISO 2176 °C Nie kroplący
Lepkość kinemat. oleju bazowego w 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 mm²/s (cSt) 500

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie wolno poruszających się mechanizmów pracujących w bardzo wysokich temperaturach.
Można stosować do temperatury sięgającej 220 °C, pod warunkiem że czas pracy w tej temperaturze jest krótkotrwały a urządzenie jest często smarowane.
CALORIS 23 daje możliwość pracy w atmosferze korozyjnej ponieważ jest odporny na działanie średnio alkalicznych i kwaśnych roztworów.
Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosować automatyczny system pompowania. Przed zastosowaniem CALORIS 23, zaleca się umyć wszystkie elementy oraz unikać wszelkiego mieszania/rozcieńczania smaru

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XAEEA 2/3
DIN 51502: M2/3P -15

 

OPAKOWANIE

0,4 kg kartusz, 18 kg, 180 kg