Oferta

PEGASUS 801-30

OPIS
Mobil Pegasus 801 jest wysokiej jakości olejem SAE 30, przeznaczonym do smarowania wszystkich klas silników gazowych pracujących przy niskich, średnich i dużych prędkościach, dla których zaleca się stosowanie olejów niskopopiołowych lub bezpopiołowych. Zapewnia on doskonałą czystość i wydajność silnika; przyczynia się do zapobiegania tworzeniu się osadów węgla i popiołu na tłokach, w obszarach pasów pierścieni, na szczelinach wlotowych i wylotowych, na zaworach i trzpieniach zaworów oraz w komorach spalania.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty Mobila, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.