Oferta

OSYRIS DWX 5000

OPIS

TOTAL OSYRIS DWX 5000 to środek do ochrony korozyjnej o właściwościach wypierania wody, pozostawia oleisty film na elementach, zapewniając średniookresową ochronę.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWX 5000
Gęstość ISO 3675 kg/m3 805
Lepkość kinematyczna w 20 °C ISO 3104 2,2
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C 36
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C < -20
Zdolność do wypierania wody IP 178 (B) ocena spełnia

 

ZASTOSOWANIE

OSYRIS DWX 5000 jest płynem do ochrony korozyjnej o właściwościach wypierania wody, pozostawia oleisty film na elementach, zapewniając średniookresową ochronę.

Stosowany do przechowywania elementów przez określony czas w przemyśle.

Zapewnia ochronę po obróbce powierzchniowej.

Ochrona średniookresowa od 8 do 10 miesięcy przy przechowywaniu wewnątrz i 3 miesiące przy przechowywaniu na zewnątrz.

OSYRIS DWX 5000 dzięki dobrej płynności jest łatwy do nanoszenia przez zanurzanie, natryskiwanie lub pędzlowanie. Film ochronny można usunąć przez zastosowanie alkalicznych detergentów lub rozpuszczalników w fazie płynnej lub gazowej

 

SPECYFIKACJE

OSYRIS DWX 5000 odpowiada klasie REE według normy ISO 6743/8 (1987)

 

OPAKOWANIE

19 L, 208 L