Oferta

GROTANOL SR1 ŚRODEK ODKAŻAJĄCY

Kategoria: BRENNTAG

OPIS
GROTANOL SR 1 jest to koncentrat środka do mycia i dezynfekcji układów technicznych składający się z mieszaniny wysoko efektywnych substancji zwilżających, emulgatorów, alkalii oraz środków biobójczych.

GROTANOL SR 1 jest preparatem dwufunkcyjnym, zalecany do mycia i dezynfekcji obiektów produkcyjnych, w szczególności obiegów cyrkulacyjnych, aparatury zbiornikowej, obiegów emulsji obróbczych i innych maszyn. Posiada działanie myjące, dyspergujące osady i biobójcze w stosunku do bakterii i grzybów.

Działanie myjące GROTANOLU SR 1 polega na zmiękczaniu osadów przylegających do ścian obiektów, odwarstwieniu osadów od powierzchni i ich dyspergowaniu, emulgowaniu tłuszczów, „dzikich olejów”, rozpuszczaniu szlamów pochodzenia organicznego.

Działanie dezynfekujące GROTANOLU SR 1 polega na redukcji w ciągu paru godzin ilości mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pleśnie) w układzie z poziomu 107-108/ml (duże skażenie) praktycznie do zera. Wyraźna redukcja mikroorganizmów rozpoczyna się już po upływie ok. 2 godzin od wprowadzenia środka do układu.

Zalety stosowania:

preparat dwufunkcyjny: czyszcząco – myjący, dezynfekujący
możliwość dodawania do zużytego roztworu w układzie
ma działanie antykorozyjne, działa w fazie gazowej
dysperguje zakażone osady, emulguje tłuszcze, oleje przez co możliwe jest ich odprowadzenie z układu
łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, acetonie. Produkt niepalny
wykazuje zgodność chemiczną z układami anionowymi i niejonowymi
produkt stabilny chemicznie i skuteczny do 60oC i w szerokim zakresie pH 7 – 12
nie zawiera wolnego formaldehydu, fenoli, metali ciężkich, azotanów ani związków nitrozowych. Zawartość chloru organicznego poniżej 0,1%
roztwory wodne GROTANOLU® SR 1 są biorozkładalne

 

ZASTOSOWANIE
Typowe przykłady zastosowań to:

► przemysł spożywczy

► odkażanie układów olejowo-wodnych, emulsji obróbczych

► zakłady chemii budowlanej

► przemysł papierniczy

► przemysł kosmetyczny

► przemysł rafineryjny

 

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
Opakowanie 10 kg.