Oferta

KLUBERTEMP GR AR 555

Kategoria: KLUBER

OPIS
Klubertemp GR AR 555 jest białym, homogenicznym, smarem do smarowania długotrwałego na bazie perfluorowanego oleju polieterowego (PFPE) i zagęszczacza policzterofluoroetylenu (PTFE). Klubertemp GR AR 555 zapewnia skuteczną ochronę przed korozją i charakteryzuje się niskimi stratami wskutek parowania, szczególnie w wysokich temperaturach..

 

ZASTOSOWANIA
Klübertemp GR AR 555 jest wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu do smarowania różnych części pracujących w wysokich temperaturach..
Przykłady możliwych zastosowań::
– Łożyska wałów ryflowych
– Uszczelnienia
– Przenośniki
– Stosowanie w pomieszczeniach sterylnych i przy produkcji półprzewodników
– Aplikacje w próżni

 

OPAKOWANIA
Tubka PE 100 g
Puszka z blachy 1 kg