Oferta

LYRAN

OPIS

TOTAL LYRAN to olej biały techniczny przeznaczony do wielu gałęzi przemysłu. Posiada dopuszczenia FDA.

WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI LYRAN
      C 50 B C 80 B C 360 B
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 7,2 15 70
Barwa według Saybolta ASTM D 56 30 30 30
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 835 835 875
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C 160 190 250
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -12 -9 -15

 

ZASTOSOWANIE

Plastyfikatory w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych.
Smarowanie precyzyjnych mechanizmów w sprzęcie laboratoryjnym.
Składnik tuszów do drukarek i nieplamiących olejów tekstylnych.
Składnik olejów w aerozolu i jako baza środków owadobójczych.

 

SPECYFIKACJE

FDA, 21 CFR 178-3620 (b).

 

OPAKOWANIE

208 L