Oferta

CORTIS SHT 200

OPIS

TOTAL CORTIS SHT  to syntetyczny olej do ruchomych części pracujących w bardzo wysokich temperaturach.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI CORTIS SHT 200
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 955
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 195
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 18,5
Wskaźnik lepkości ISO 2909 105
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 33
Temperatura zapłonu, tygiel otwarty ISO 2592 °C 265
Zawartość popiołu ISO 6245 % (m/m) 0,10

 

ZASTOSOWANIE
* CORTIS SHT jest olejem syntetycznym, szczególnie odpowiednim do smarowania ruchomych części pracujących w bardzo wysokich temperaturach:
– łańcuchów rolkowych, rolek przenośników i krzywek pracujących w różnego rodzaju piecach i suszarniach,
– przy produkcji szklanych opakowań: dozowniki i towarzyszące im mechanizmy,
– łańcuchy i pręty w maszynach do ciągłej produkcji paneli drewnianych.

 

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
20 L, 208 L,