Oferta

ORITES EDA 220

OPIS

TOTAL ORITES EDA 220 to biały olej, specjalnie zestawiony do smarowania cylindrów hiper sprężarek do EDA (Etylenodiamina), posiada dopuszczenia do przemysłu spożywczego NSF H1.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES EDA 220
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m>3 871
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm>2>/s 230
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm>2>/s 20
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 250

 

ZASTOSOWANIE

ORITES EDA 220 jest specjalnie zestawiony do smarowania cylindrów hiper sprężarek do EDA (Etylenodiamina) .
ORITES EDA 220 jest środkiem smarnym klasy spożywczej

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
ORITES EDA 220 ma numer rejestracyjny NSF-H1 140 516, dla produktów przeznaczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.
ORITES EDA 220 ma certyfikat ISO 21469.
ORITES EDA 220 jest zagęszczonym, farmaceutycznym białym olejem, produkowanym ze składników wymienionych przez Dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą materiałów z tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

OPAKOWANIE

208 L