Oferta

HYDRANSAFE HFDU LC 168

OPIS

HYDRANSAFE HFDU LC 168 jest wysokiej jakości, estrowym, syntetycznym, niepalnym płynem hydraulicznym typu HFDU.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI HYDRANSAFE HFDU LC 168
Wygląd zewnętrzny wzrokowo przezroczysty
Gęstość w 20 °C ASTM D 4052 kg/m3 922
Lepkość w 40 °C ASTM D 445 mm2/s 68
Lepkość w 100 °C ASTM D 445 mm2/s 13
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 196
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym COC ASTM D 92 °C 298
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C – 33
Liczba kwasowa (TAN) ASTM D 664 mg KOH/g 0,85

 

ZASTOSOWANIE

HYDRANSAFE HFDU LC 168 jest wysokiej jakości, estrowym, syntetycznym, niepalnym płynem hydraulicznym.
HYDRANSAFE HFDU LC 168 jest przeznaczony do pracy w systemach hydraulicznych pracujących w obszarach zagrożenia pożarem, takich jak linie odlewnicze w systemie ciągłym i walcowanie na gorąco w przemyśle stalowym, prace pod ziemią i teatry. Produkt jest odpowiedni do stosowania przy temperaturach pracy do 120 ° C.
Mimo, iż HYDRANSAFE HFDU LC 168 jest kompatybilny z olejami mineralnymi i płynami na bazie estrów, mycie i płukanie układu jest zalecane celem uzyskania optymalnych warunków eksploatacji.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/4 HFDU
DMT ( Germany), test aerozolowy
Zgodnie 7 th Luxembourg Report ISO 15029 – 1

 

OPAKOWANIE

208 L