Oferta

SERIOLA 1510

OPIS

TOTAL SERIOLA 1510 to mineralny olej grzewczy/nośnik ciepła do do domowych i przemysłowych instalacji grzewczych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA 1510
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 870
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 30,6
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 5,2
Temperatura zapłonu (Cleveland) ISO 2592 °C 225
Temperatura palenia się (Cleveland ) ISO 2592 °C 250
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 12
Pozostałość po koksowaniu (Conradson) ISO 6615 % (m/m) 0,03
Graniczna temperatura oleju w masie* °C 290
Graniczna temperatura oleju w warstwie* °C 310

Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi tylko dla informacji.
* Bez kontaktu z powietrzem

 

ZASTOSOWANIA

Zastosowanie w ogrzewaniu domowym i przemysłowym.
Wytwarzanie pary i gorącej wody.
Klimatyzacja.
Kontrola temperatury w przechowalniach.
Systemy grzewcze z wymiennikami ciepła.
Wszystkie inne systemy (rurociągi, pompy, itp.).
Ogrzewanie łaźni grzewczych, autoklawów, reaktorów, pieców, form odlewniczych, tuneli suszarniczych, wtryskarek, itp.
Procesy produkcyjne (cementownie, papiernie, przemysł drzewny, itp

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/12 klasa L rodzina QB
DIN 51502 klasa L

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L