Oferta

CARTER GV

OPIS

TOTAL CARTER GV to olej do przekładni w kolejnictwie (specjalnie do szybkobieżnych pociągów –TGV).

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI CARTER GV
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 911
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 138
Wskaźnik lepkości ISO 2909 >100
Temperatura zapłonu w tyglu
otwartym
ISO 2592 °C 215
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -33

  

ZASTOSOWANIE

CARTER GV jest olejem półsyntetycznym przeznaczonym do smarowania mechanicznych przekładni w kolejnictwie, pracujących w warunkach dużych obciążeń i wysokiej temperatury

 

SPECYFIKACJE

DIN 51517 Część 3 ⇒ kategoria CLP
NF-ISO 6743-6 klasa CKD
SNCF NF F 190809 część 2