Oferta

PEGASUS 710

OPIS

Mobil Pegasus 710 jest wysokiej jakości olejem do silników gazowych, przeznaczonym szczególnie do smarowania nowoczesnych wysokoobrotowych silników czterosuwowych, w których wymagane jest stosowanie oleju o podwyższonej alkaliczności. Silniki te są zwykle przystosowane do pracy na mieszankach ubogich Olej ten rekomendowany jest również do smarowania sprężarek gazowych.

Mobil Pegasus 710  
Klasa lepkości SAE 40
Lepkość kin., ASTM D 445  
[cSt] w 40ºC 121
[cSt] w 100ºC 13.2
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 98
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 1.0
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 6.5
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -15
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 249
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 1298 0.896

 

ZASTOSOWANIE
Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym
Silniki podatne na zużycie mechanizmu rozrządu zaworowego i korozję
Silniki zasilane paliwami o niskiej zawartości siarkowodoru i związków chloru
Sprężarki tłokowe gazu ziemnego
Wolnossące lub wysokiej mocy silniki pracujące w wysokich temperaturach

 

SPECYFIKACJE
Mobil Pegasus 710 20 posiada następujące dopuszczenia producentów:
Waukesha (silniki CHP)

 

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
208 L,