Oferta

EQUVIS XV

OPIS

TOTAL EQUVIS XV to 0lej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości, przeciwzużyciowy, o wysokiej odporności na ścinanie przeznaczony do szerokiego zakresu temperatur – klasa HV/HVLP.

EQUIVIS XV 32 46
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 880 888
Lepkość w -20 °C ISO 3104 mm2/s 428 872
Lepkość w 0 °C ISO 3104 mm2/s 127 240
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 30,6 46
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 8,58 11,5
Wskaźnik lepkości ISO 2909 280 260
Temperatura zapłonu Cleveland ISO 2592 °C 144 >160
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C <-50 <-42

 

ZASTOSOWANIE

Oleje Equivis XV są gamą przeciwzużyciowych olejów hydraulicznych zalecanych do stosowania we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych, pracujących w bardzo szerokim zakresie temperaturowym.
Doskonałe właściwości lepkościowe i wysoka odporność na ścinanie powodują, że oleje te są szczególnie odpowiednie do stosowania w układach mechanicznych maszyn jeżdżących w obszarach zimnych oraz w miejscach gdzie występuje niska temperature np. chłodniach.

 

SPECYFIKACJE

AFNOR NF E 48-603 HV * DIN 51524 P 3 HVLP
ISO 6743/4 HV

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L