Oferta

ORITES TW 240

OPIS

TOTAL ORITES TW 240 to biały olej wg farmakopei (Codex) i zagęszczony polimerem – do sprężarek etylenu.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty TOTALA, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES TW 240
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m>3 876
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm>2>/s 240
Wskaźnik lepkości ISO 2909 106
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 256
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -18

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie sprężarek i hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu.
Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym,
zmniejszające jego lepkość).
Zalecany przez SULZER-BURCKHARDT.

 

OPAKOWANIE

208 L