Oferta

MOBILTHERM 32

Kategoria: OLEJE GRZEWCZE

OPIS

Mobiltherm 32 jest standardowym nośnikiem ciepła, produkowanym w oparciu o olej parafinowy rafinowany rozpuszczalnikowo i przeznaczony do stosowania w szeregu różnych dziedzinach. Mobiltherm 32 nadaje się do większości typowych zastosowań z uwagi na swoją stosunkowo niską lepkość oraz dobre własności przewodzenia termicznego. Temperatura zapłonu oleju nie ulega znaczącemu obniżeniu w trakcie eksploatacji, dzięki dobrej odporności na krakowanie termiczne, w zakresie zalecanych temperatur roboczych. Odporność płynu Mobiltherm 32 na utlenianie zapewnia długi okres eksploatacyjny bez powstawania osadów lub wzrostu lepkości.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty Mobila, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

 

ZASTOSOWANIE
Olej-wymiennik cieplny Mobiltherm 32 jest używany w większości konwencjonalnych wymienników cieplnych:

Instalacje zamknięte, zamykane na zimno, pośrednie układy chłodzące i grzewcze we wszelkiego rodzaju instalacjach przemysłowych, o temperaturze masy głównej płynu nie przekracza 285°C przy ciśnieniu atmosferycznym.
Instalacje otwarte, o temperatura płynu nie przekracza 150°C.
W temperaturach wyższych, dochodzi do skrócenia żywotności płynu, gdyż po przekroczeniu zalecanego zakresu, rozkład oleju ulega dynamicznemu przyspieszeniu. Przy temperaturach wyższych, czas używalności płynu ulega skróceniu, ponieważ współczynnik jego degradacji termicznej znacznie wzrasta po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej.
Płyn Mobiltherm 32 może być stosowany w instalacjach, których minimalna temperatura postojowa nie opada poniżej -10°C.