Oferta

MOBIL PEGASUS 1

Mobil Pegasus 1 jest wysokowydajnym syntetycznym olejem do silników gazowych zaprojektowanym z myślą o wymogach wolnossących silników gazowych z turbodoładowaniem na mieszankę stechiometryczną i mieszanki ubogie.

Mobil Pegasus 1
Klasa lepkości SAE SAE 15W-40
Lepkość kin., ASTM D 445
cSt w temp. 40ºC 93,8
cSt w temp. 100º C 13,0
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 137
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874 0,5
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 6,5
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -48
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 238

 

 

ZASTOSOWANIE
• Olej Mobil Pegasus 1 jest zalecany do smarowania wielu typów silników napędzanych gazem ziemnym
• Produkt ten jest szczególnie skuteczny w przypadku szybkobieżnych, czterosuwowych silników wolnossących z turbodoładowaniem, w których wymagane jest użycie oleju do silników gazowych o nominalnej zawartości popiołu 0,5%. .
• Jest on znakomitym olejem zarówno dla silników napędzanych mieszankami stechiometrycznymi, jak i mieszankami ubogimi
• Dzięki zdolności do pracy w szerokich zakresach temperatur oraz przedłużonej ochronie silnika i żywotności oleju, produkt ten nadaje się też idealnie do układów kogeneracyjnych oraz chłodzonych ebuliometrycznie..
• Mobil Pegasus 1 jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi uszczelnieniami stosowanymi powszechnie w silnikach gazowych oraz z olejami mineralnymi, ale mieszanie z olejami mineralnymi zredukuje korzyści związane ze zastosowaniem tego wyjątkowego oleju.
• Może być używany w silnikach gazowych wykorzystujących alternatywne źródła energii, takich jak paliwo gazowe o niskiej zawartości siarkowodoru

 

SPECYFIKACJE
Mobil Pegasus 1 posiada dopuszczenia następujących producentów:
MTU Onsite Energy: Series 400 Gas Engines
MAN: M 3271-1

MAN: M 3271-2
MWM GmbH TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines
WAUKESHA: KOGENERACJA
WAUKESA: 12V / 18V 220 GL Applications
VOLVO: SILNIKI AUTOBUSOWE NAPĘDZANE CNG
WARTSILA NSD: W25SG

 

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
208 L,