Oferta

DIVINOL HVI ISO 32

ZASTOSOWANIE
DIVINOL HVI ISO 32 olej hydrauliczny mineralny, klasy HVLP 32 wg normy DIN 51 524 cz.3 , do wysokich ciśnień, o bardzo dobrej charakterystyce lepkościowo-temperaturowej, przeznaczony zarówno do układów statycznych, jak i dynamicznych, o wysokiej odporności na starzenie i ochrony korozyjnej , zalecany do bardzo wielu zastosowań , patrz: specyfikacje fabryczne

 

SPECYFIKACJE
SEB 181 222

AFNOR NF-E 48603

ASLE 70-1, 70-2 i 70-3,

David Brown S1.53.101

VDMA 24318

U. S. Steel 126/127

CETOP RP91H

Vickers I-286-S3, Vickers M-2950-S

Denison Hydraulics HF-2

 

OPAKOWANIE
kanister 20-L

beczułka 60-L

beczka 200-L