Oferta

ORITES TW 230S

OPIS

TOTAL ORITES TW 230S to biały olej wg farmakopei (Codex), z modyfikatorem tarcia, zagęszczony polimerem, do sprężarek etylenu.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty TOTALA, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES TW 230 S
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m>3 874
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm>2>/s 235
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm>2>/s 20
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 210
Korozja na paskach miedzi ISO 2160 1a
Stratność dielektryczna IEC 296 0,0011(90°C/50Hz)

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu.
Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające jego lepkość).
Zalecany przez SULZER-BURCKHARDT.