Oferta

SERIOLA ETA 100

OPIS

TOTAL SERIOLA ETA 100 to mineralny olej grzewczy/nośnik ciepła stosowany w domowych i przemysłowych układach grzewczych. Temperatura pracy wynosi do 340 °C.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA ETA 100
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 878
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 95
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 10,0
Temperatura zapłonu (Cleveland) ISO 2592 °C 250
Temperatura palenia się (Cleveland ) ISO 2592 °C 280
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9
Liczba kwasowa ISO 6618 mg KOH/g 0,02
Pozostałość po koksowaniu, Ramsbottom ISO 4262 % 0,2
Graniczna temperatura oleju w masie* °C 300
Graniczna temperatura oleju w warstwie* °C 350

 

ZASTOSOWANIA

Zastosowanie w ogrzewaniu domowym i przemysłowym,
Wytwarzanie pary i gorącej wody,
Klimatyzacja,
Kontrola temperatury w przechowalniach,
Systemy grzewcze z wymiennikami ciepła,
Wszystkie inne systemy (rurociągi, pompy, itp.),
Ogrzewanie łaźni grzewczych, autoklawów, reaktorów, pieców, form odlewniczych, tuneli suszarniczych, wtryskarek, itp.,
Procesy produkcyjne (cementownie, papiernie, przemysł drzewny, itp.)

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/12 klasa L rodzina QB
DIN 51502 klasa L

 

OPAKOWANIE

208 L