Oferta

SMARY

Smary wapniowe to materiały smarujące, które zawierają wapń lub jego pochodne, takie jak wapniowe mydła kwasów tłuszczowych. Charakteryzują się specyficznymi właściwo-ściami, które czynią je odpowiednimi do różnych zastosowań. 

Charakterystyka smarów wapniowych:

  • wysoka temperatura topnienia – smary wapniowe charakteryzują się wysoką tem-peraturą topnienia, co oznacza, że są trwałe w wysokich temperaturach, dlatego są stosowane w miejscach, gdzie występują ekstremalne warunki cieplne;
  • wodoodporność – cecha ta sprawia, że są skuteczne w miejscach, gdzie występuje ekspozycja na wilgoć lub działanie płynów;
  • dobrze przylegają do powierzchni – mają zdolność do doskonałego przylegania do różnych powierzchni, co pozwala na długotrwałe smarowanie;
  • odporność na utlenianie – smary wapniowe są stosunkowo odporne na utlenianie, co oznacza, że nie ulegają łatwo degradacji pod wpływem tlenu atmosferycznego.

Gdzie wykorzystuje się smary wapniowe?

Zastosowanie smarów wapniowych:

  • przemysł metalurgiczny;
  • przemysł chemiczny;
  • przemysł spożywczy;
  • przemysł papierowy;
  • przemysł górniczy;
  • przemysł morski.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty smarów wapniowych!