Oferta

HYDRANSAFE HFDU 46

OPIS

HYDRANSAFE HFDU 46 jest wysokiej jakości, estrową, biodegradowalną, trudnopalną cieczą hydrauliczną.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI HYDRANSAFE HFDU 46
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 920
Lepkość w -20 °C ISO 3104 mm2/s 1580
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 47,5
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 9,35
Wskaźnik lepkości ISO 2909 185
Współczynnik uwalniania powietrza w 50 °C ISO 9120 min 4
Odporność na pienienie/ trwałość, sekwencja 1
(24 °C)
ISO 6247 ml/ml <50/0
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym COC ISO 2592 °C 310
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 42
Temperatura palenia się ISO 2592 °C 358
Temperatura autozapłonu ASTM 2155 °C >420
Biodegradowalność OECED 301B Ostateczna biodeg

 

ZASTOSOWANIE

HYDRANSAFE HFDU 46 jest wysokiej jakości, estrową, biodegradowalną, trudnopalną cieczą hydrauliczną.
HYDRANSAFE HFDU 46 jest przeznaczony do pracy w systemach hydraulicznych pracujących w obszarach zagrożenia pożarem, takich jak zakłady metalurgiczne (koksownie, huty, odlewnie), kopalnie, itp. Stosowanie HYDRANSAFE HFDU 46 zmniejsza znacznie poważne zagrożenie jakie może powstać przy przypadkowym pęknięciu węża z olejem mineralnym lub gdy podczas przecieku możliwe jest powstanie mgły olejowej w bezpośrednim sąsiedztwie płomienia, gorącego odlewu lub przełączników pulpitu sterowniczego.
HYDRANSAFE HFDU 46 jest szczególnie zalecany tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia wód: strefa przybrzeżna, kopalnie.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/4 HFDU
ISO 12922

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L