Oferta

KLÜBERPASTE® 46 MR 401

Kategoria: KLUBER

OPIS
Klüberpaste 46 MR 401 jest białą , mającą kolor kości słoniowej pastą , na bazie syntetycznego oleju bazowego, mydła litowego i specjalnych substancji smarujących. Do produkcji nie stosuje się żadnych komponentów zawierających ołów, kadm, nikiel, siarkę albo halogeny. Pasta ta może być stosowana zarówno do smarowania długotrwałego i na cały okres żywotności jak też jako środek pomocniczy przy montażu oraz do różnorodnych punktów smarowania zagrożonych korozją cierną . Ta specjalna pasta ogólnego przeznaczenia wyróżnia si szerokim zakresem temperatur roboczych* od ok. -40 °C do 150 °C, neutralnym zachowaniem się w stosunku do metali kolorowych, wielu tworzyw sztucznych i gumy jak też dobre zdolności przejmowania obciążeń .

 

ZASTOSOWANIA
Klüberpaste 46 MR 401 jest preferowana jako pasta montażowa przy procesie nasadzania jak też do smarowania cienką warstewką wszystkich miejsc tarcia, które są narażone na obciążenia bardzo wysokimi naciskami, niewielkimi prędkościami poślizgu, dużym ścieraniem, drganiami ciernymi(stick-slip), wibracją i korozją cierną

 

OPAKOWANIA
60 g tubka
600 g nabój
0,75 kg puszka
30 kg hobo