Oferta

NEVASTANE AW

OPIS

TOTAL NEVASTANE AW to oleje hydrauliczne z dopuszczeniami do przemysłu spożywczego, spełniają normę NSF H1 oraz posiadają certyfikaty Kosher na zgodność z ISO 21469.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI NEVASTANE AW
      22 32 46 68
Wygląd Wzrokowo Klarowna i jasna ciecz
Barwa ISO 2049/
ASTM D1500
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Gęstość w 15°C ISO 12185 kg/m3 865 868 869 871
Lepkość kinematyczna w 40°C ISO 3104 mm²/s 22 32 46 68
Lepkość kinematyczna w 100°C ISO 3104 mm²/s 4 6 7 9
Wskaźnik lepkości (VI) ISO 3104 86 95 110 100
Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 118 210 220 220
Temperatura palenia się ISO 2592 °C 218 229 236 246
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -21 -18 -12 -12

 

ZASTOSOWANIE

Oleje NEVASTANE AW są zalecane do przemysłu przetwórstwa spożywczego do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych i /lub układów smarowania mgłą olejową.
W skład NEVASTANE AW wchodzi biały mineralny olej bazowy oraz dodatki eksploatacyjne, zapewniające doskonałą ochronę smarowanych zespołów nawet w wysokich temperaturach

 

SPECYFIKACJE

Skład olejów NEVASTANE AW spełnia wymagania FDA, 21 CFR 178.3570.
Oleje NEVASTANE SL są zarejestrowane w klasie NSF H1:
NEVASTANE AW 22: Nr 123142 NEVASTANE AW 32: Nr 123522
NEVASTANE AW 46: Nr 123144 NEVASTANE AW 68: Nr 123525
Oleje NEVASTANE AW mają certyfikaty Kosher oraz na zgodność z ISO 21469.
Oleje NEVASTANE AW spełniają wymagania : ISO 6743-4 HM.
Oleje NEVASTANE AW są biostabilne, nie promują namnażania się bakterii i grzybów

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L