Oferta

ORITES TW 220 X

OPIS

TOTAL ORITES TW 220 X to olej smarny na bazie oleju białego, do smarowania hiper sprężarek EVA (etylen /octan winylu) i etylenu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES TW 220 X
Barwa ASTM D 1500 0,5
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m>3 875
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm>2>/s 220
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm>2>/s 19,2
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 250
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -24

 

ZASTOSOWANIE

ORITES TW 220 X jest specjalnie przeznaczony do smarowania hiper sprężarek do EVA (etylen /octan winylu). Jest także odpowiedni do smarowania hiper sprężarek do etylenu.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
ORITES TW 220 X jest zagęszczonym, farmaceutycznym białym olejem, klasy NSF-H1, numer rejestracyjny 140619.
ORITES TW 220 X ma certyfikat Kosher.
ORITES TW 220 X jest zgodny z Dyrektywą 2002/72/EC (z uzupełnieniami) dotyczącą materiałów z tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
ORITES TW 220 X został przebadany i zyskał aprobatę Burckhardt Compression do zastosowań wymagających bardzo dobrej pompowalności.

  

OPAKOWANIE

208 L