Oferta

SERIOLA DTH

OPIS

TOTAL SERIOLA DTH to dodatek myjący do olejów grzewczych stosowany do mycia i płukania układów grzewczych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA D TH
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 910
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 24,5
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 4,8
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 203
Punkt anilinowy ISO 2977 °C 58

 

ZASTOSOWANIE

Dodatek SERIOLA D TH jest używany w postaci rozcieńczonej, do układów wymagających mycia.
SERIOLA D TH może być stosowany do operacji mycia lub jako środek zapobiegawczy.
Przy myciu, przed wymianą oleju do układu dodaje się minimum 5 % dodatku SERIOLA D TH, zachowując cyrkulację całości przez 24 do 48 h, w temperaturze typowej dla danego zastosowania (około 270 °C).
Następnie układ dokładnie opróżnić, wymienić filtry przed ponownym napełnieniem świeżym olejem. Przy dodaniu w proporcji 1 % do pracującego oleju, układ jest utrzymywany w bardzo dobrej czystości.

  

OPAKOWANIE

20 L, 208 L